وضعیت و شخصیت اجتماعی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی بین‌المللی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

کارشناس ارشد بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، و کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی


عنوان مقاله [English]

The Status & Social Prestige of Library & Information Profession

نویسندگان [English]

  • By: I. Billedi
  • Ttranslated by: P. Behyar