نقش ارتباطی کتابدار مرجع

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

عضو هیأت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Reference Librarians as a Communicator

نویسندگان [English]

  • By: A. Amudhavalli
  • Translated by: A. Bozorgi