نمایه‌های انتهای کتابهای علوم پزشکی فارسی (1368 تا 1372)

نوع مقاله: مروری

نویسنده

دانشجوی دکترای کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Back of the Book Indexes of the Persian Medical Science Books Published During 1989-1993

نویسنده [English]

  • A. Mazinani