بسامد انواع عناصر اطلاعاتی کتابشناختی در رکوردهای ملی کتابشناختی ایران

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Various Bibliographic Data Elements in the Iranian National Bibliographic Records

نویسنده [English]

  • F. Masudi