کتابخانه‌های روسیه در شرایط اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

کارشناس پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Les Bibliotheques Resses Dans Le Contente Des Reformes Socials, Economiques et Politiques

نویسندگان [English]

  • By: E. Kuzmin
  • Translated by: M. Shojaee