نقش کتابدار در فرایند طراحی ساختمان کتابخانه

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

The Role of the Librarian in the Planning Process of Library Buildings

نویسندگان [English]

  • By: V.R. Renes
  • Translated by: H. Mokhtari Memar