اضافه توضیحی در سرعنوانهای موضوعی فارسی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Descriptive Genetive in Persian Subject Headings

نویسنده [English]

  • S. Akbari Nejad