بسامد صورتهای گوناگون عناصر اطلاعاتی در رکوردهای ملی کتابشناختی ایران

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Frequency of Various Forms of Data Elements in Iranian National Bibliographic Records

نویسنده [English]

  • F. Masudi