بررسی ابعاد اقتصادی نشر کتاب الکترونیکی از دیدگاه ناشران ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارائه‌ شمای کلی از مؤلفه‌های مؤثر بر ترغیب ناشران ایرانی بر نشر کتاب الکترونیکی، مخاطبان هدف، نحوه‌ دسترس‌پذیری و مطالعه، و نیز معیارهای مؤثر بر برآورد نهایی قیمت تمام‌شده‌ کتاب الکترونیکی، به‌منظور درک ابعاد مختلف اقتصادی نشر کتاب الکترونیکی است.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی (پرسشنامه) و روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه ناشران ایرانی کتاب‌های الکترونیکی شرکت­کنندهه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران است.
یافته‌ها: نیاز مخاطب مهم‌ترین عامل مؤثر در ترغیب ناشران به سمت نشر کتاب الکترونیکی بوده است. مخاطبان اصلی نشر کتاب الکترونیکی براساس تحصیلات عموم مردم و دانشجویان، وو براساس گروه سنی جوانانند. به‌علاوه براساس تحلیل محتوای نظرات ناشران، شش بخش اصلی‌ای که ناشران برای تولید کتاب الکترونیکی بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند عبارت‌اند از: هزینه تولید محتوای متنی، هزینه تولید محتوای غیرمتنی، هزینه نرم‌افزاری، هزینه سخت‌افزاری و تجهیزات، هزینه اشاعه، و خدمات بعد از فروش.
نتیجه‌گیری: باتوجه به اینکه ناشران نیاز مخاطب را مهم‌ترین دلیل ورود خود به عرصه نشر کتاب الکترونیکی می‌دانند؛ بنابراین تقاضا نسبت به کتاب الکترونیکی وجود دارد، تنها باید سلایقق و علایق افراد در حوزه‌های موضوعی شناسایی شود. به‌علاوه عوامل مؤثر بر برآورد هزینه کتاب الکترونیکی تقریباً مشابه با کتاب چاپی است، با این تفاوت که برخی عوامل نظیر هزینه‌های انبارداری، هزینه جلدهای کاغذی و گالینگور به هزینه‌هایی نظیر تولید بانک اطلاعاتی و هزینه تبدیل فرمت‌ها و نظایر آن تغییر یافته است. با این وجود هزینه تولید محتوای پویا نظیر انیمیشن و تصاویر متحرک و قابلیت‌هایی نظیر جست‌وجو بر کتاب الکترونیکی افزوده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic dimensions of ebook publishing: Views from within the publishing industry

نویسندگان [English]

  • F. Fahimifar 1
  • E. Heidary 2
1 PhD Candidate, Konwledge and Information Science, Tehran University
2 MA, Knowledge and Information Science, Ministry of Culture & Islamic Guidance
چکیده [English]

 Aim: This paper aims to design affected factors that motivate Iranian publishers for publishing ebook such as customers, goals, accessibility. Moreover, factors that assignee   final cost is known.
Methods: Survey research method was used and data was collected by a supervised, paper-based questionnaire. Content analysis was used for open questions. 
Findings:  Findings show that customer needs is most important factors. Besides,    public people and students   are main customers based on education and younger are the main basically age. Main six parts for funding based on publishers attitude included: producing cost of text and multimedia, software, hardware, equipment, dissemination and marketing, and after sales services.
Conclusion: Request on ebook publishing is more that before but needs and interest of users should be researched. Affected factors on final cost of ebook are similar to p-book, only such factors are replaced. Storage cost, volume, and paper and print is changed with active content such as animation, searchabilitiy, motion picture and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ebook
  • Publishing economy
  • Electronic publishing
  • Tehran International Book Fair
  • Publishing

 Aim: This paper aims to design affected factors that motivate Iranian publishers for publishing ebook such as customers, goals, accessibility. Moreover, factors that assignee   final cost is known.

Methods: Survey research method was used and data was collected by a supervised, paper-based questionnaire. Content analysis was used for open questions. 

Findings:  Findings show that customer needs is most important factors. Besides,    public people and students   are main customers based on education and younger are the main basically age. Main six parts for funding based on publishers attitude included: producing cost of text and multimedia, software, hardware, equipment, dissemination and marketing, and after sales services.

Conclusion: Request on ebook publishing is more that before but needs and interest of users should be researched. Affected factors on final cost of ebook are similar to p-book, only such factors are replaced. Storage cost, volume, and paper and print is changed with active content such as animation, searchabilitiy, motion picture and etc.