کتابخانه‌ها و مراکز شرقشناسی ژاپن: مجموعه‌های فارسی و علوم کتابداری

نوع مقاله: مروری

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Libraries and Institutes of Oriental Studies in Japan

نویسنده [English]

  • P. Anvar (Estelami)