به سوی خدمات اطلاعاتی کاربرمدار

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Toward a User-Centered Information Service

نویسندگان [English]

  • By: R.C.T. Morris
  • Translated by: A. Faraj-Pahlou