روابط کتابشناختی در فهرستنویسی توصیفی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Bibliographical Relationships in Descriptive Cataloging

نویسنده [English]

  • R. Fattahi