با نقطه یا بی‌نقطه؟ اشتباهی متداول در فهرستنویسی انتشارات ایرانی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

With or Without "Full Stop": Common Mistake in Cataloging Persian Books

نویسنده [English]

  • M. Kokabee