اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار مرکز تحقیقات روستایی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

هدف:. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات بسیاری در وضعیت دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است. به‌منظور آشنایی کاربران با مقتضیات و خصوصیات جامعه اطلاعاتی جدید و آگاهی از ضوابط و موازین اخلاقی آن درصدد برآمدیم تا با معرفی اصول و موازین اخلاقی جامعه اطلاعاتی کتابداران و معضلات آن، کاربران جامعه اطلاعاتی را به رعایت آنها ترغیب کنیم.
روش/ رویکرد پژوهش: بررسی و تحلیل ادبیات تخصصی و مصاحبه با کتابداران کتابخانه‌های پژوهشی موجود در تهران و بررسی نظریات موجود و عرفیات جامعه صورت گرفته است.
یافته‌ها: حق مؤلف، امنیت اطلاعات، آزادی اطلاعات، حریم خصوصی، سانسور اطلاعات، روزآمدی اطلاعات، و اعتبار و صحت اطلاعات به‌عنوان شاخص‌های اخلاق اطلاعات معرفی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: قوانین و ضوابط، جزئی از اخلاق اطلاعات محسوب می¬شوند که در محیط دیجیتال تأثیرگذارند. باتوجه به داده‌های پژوهش حاضر درباره ضوابط و قوانین اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال، به این نتیجه می‌رسیم که پیش از به‌کارگیری این ضوابط در محیط دیجیتال باید آنها را شناخت تا در انجام آن دقت بیشتر و هزینه کمتری صرف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Ethics in the Digital Environment

نویسندگان [English]

  • S. Noori 1
  • A. Shahshojaei 2
1 M.A. of library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Rural Research Center, Ministry of Agricultural Jihad, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The development of information and communication technology has caused many changes in the status of access to information. Aiming to familiarize users with the requirements and characteristics of the modern information society and informing them about its rules and ethical principles, we have tried to introduce the ethical principles and difficulties of the librarians' information society and to encourage information society users to observe them.
Design/Methodology/Approach: In this research, we have studied and analyzed the specialized literature, interviewed with librarians of research libraries in Tehran, and reviewed various available viewpoints and norms of the society.
Findings: Copyright, information security, Freedom of information, privacy, censorship, up-to-dateness of information, and the validity and accuracy of information are introduced as the indicators of information ethics.
Conclusion: Laws and regulations are considered as a part of information ethics that are effective in the digital environment. According to the data of the present research about the regulations and laws of information ethics in the digital environment, we may conclude that before using these regulations in the digital environment, they should be well understood in order to have higher accuracy and lower costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • digital environment
  • Information ethics
  • freedom of information
  • censorship