کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

3 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: با مقایسه گذشته و حال کتابخانه‌های ملی کانادا و استرالیا با کتابخانه ملی ایران، این مقاله فهمی انتقادی از روند توسعه و برنامه‌های سازمان اخیر به­دست می­دهد و به برنامه‌ریزی بهتر برای آینده کمک می­کند.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از چک لیست کتابداری تطبیقی (سیمسوا، 1371) استفاده شده است و با کنار هم گذاشتن این داده‌ها، سه سازمان از جنبه‌های کلی نظیر جایگاه، ساختار، مدیریت و خدمات و برنامه‌ها مقایسه شدند.
یافته‌ها: کتابخانه و آرشیو ملی کانادا با داشتن امتیازاتی نظیر برنامه‌ریزی دقیق، گستره حمایت از خدمات کتابخانه‌ها، نحوه حراست از میراث ملی، هماهنگی با خدمات آرشیوی و نیز تلاش برای تشویق مردم در استفاده از اطلاعات برای توسعه ملی، از دو سازمان دیگر موفق‌تر است.
نتیجه­گیری: برای بهبود شرایط کتابخانه ملی ایران، پیشنهاداتی چون بازبینی اساسنامه، تجدیدنظر در مدیریت، بازنگری نحوه ادغام کتابخانه ملی و اسناد ملی و تجدیدنظر در روش برنامه‌ریزی‌ توصیه شده است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The National Libraries of Iran, Canada and Australia: Past and Present Compared

نویسندگان [English]

  • M. Shakeri Motlagh 1
  • E. Afshar 2
  • F. Khosravi 3
1 M.A. in Library and Information Science; Shahid Beheshti University, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; University of Isfahan, Isfahan, I.R. Iran
3 Assistant Professor of Library and Information Science; National Library and Archives of I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: Through a comparison of the past and present of the National Libraries of Canada and Australia with the National Library of Iran, this paper presents a critical understanding of the development process and the programs of the National Library of Iran and assists better planning for its future.
Design/Methodology/Approach: The research method was a comparative study. The comparative librarianship checklist (Simsova, 1970) was used for data collection. The collected data was used for comparing the three libraries from general aspects such as status, structure, management, services and programs.
Findings: The National Library and Archives of Canada was more successful than the other two due to privileges such as accurate planning, wide support of library services, techniques for safeguarding national heritage, harmony with archival services and efforts for encouraging people to use information for national development.
Conclusion: The following suggestions have been made for improving the conditions of the National Library of Iran: revision of the statute, reconsideration of the management style, revision of the way of integrating the national library and the national archives, and reconsidering planning methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • National Library and Archives of I.R. Iran
  • Library and Archives Canada
  • National Library of Australia
  • National libraries