شاهنامه امیربهادری یا شاهنامه مظفری

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ و مسئول احیاء میراث مکتوب در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Amir Bahadoor or Mozaffari Shahnameh

نویسنده [English]

  • J. Kianfar