بررسی چگونگی استفاده پژوهشگران دو مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی از خدمات کاوش با واسطه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد


عنوان مقاله [English]

Research Institutes of the Organization for Agricultural Research Education and Extension: A Survey of Their Researchers Use of Mediated Search Services Provided by Agricultural Information and Documentation Center

نویسنده [English]

  • N. Hariri