تجدیدنظر در اصول و قواعد قهرست‌نویسی انگلو-امریکن

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

The Revision of Anglo-American Cataloging Rules and Principles

نویسنده [English]

  • R. Fattahi