اخلاق حرفه‌ای کتابداران (موردپژوهی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن

چکیده

هدف: ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه‌ای کتابداران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و تأثیر آن بر عملکرد شغلی آنهاست.
روش/رویکرد پژوهش: با استفاده از پرسشنامه نظر 92 نفر از کتابداران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که به‌روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند پیمایش شده است.
یافته‌ها: میانگین همه مؤلفه‌ها و عامل کلی اخلاق حرفه‌ای کتابداران تفاوت معناداری با میانگین نظری مؤلفه‌ها دارد و بالاتر از آن است؛ به‌جز "ارتقای معلومات و مهارت‏های شغلی"، میانگین‏های به‌دست‌آمده برای همه مؤلفه‌های عملکرد کتابداران بالاتر از میانگین نظری است.
نتیجه‌گیری: برای ارائه هر چه بهتر خدمات، لازم است کتابداران با آموزش و تشویق، از اصول اخلاقی حرفه آگاه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Ethics among Librarians of the Library, Museum and Documents Center of the Islamic Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • N. Mohammad Alipour 1
  • S. Moradi 2
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Islamic Azad University
2 MA Student, Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Rudehen
چکیده [English]

Purpose: To evaluate professional ethics among librarians of Library, Museum and Documents Center of the Islamic Consultative Assembly and its effects on their performance.
Methodology/Approach: 120 librarians working at different parts of the library were surveyed.
Results: There is a significant difference between the average of all variables and the general factor of librarians' professional ethics with the theoretical average, where the first variables stand in a higher level than the second one. The averages for all the performance components are higher than theoretical average, except for the "promotion of knowledge and skills" variable.
Conclusion: To give better services, librarians need to know professional ethics through training and persuasion. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional ethics
  • Librarians
  • Library
  • Museum and Documents Center of the Islamic Consultative Assembly
ابوت، کریستین (1377). سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی (علیرضا بهمن آبادی، مترجم). تهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی.

اسداغی، فاطمه (1390). بررسی اخلاق­ حرفه‌ای در بین کتابداران کتابخانه ملی ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران.

امیری، علی‌نقی؛ همتی، محمد؛ و مبینی، مهدی (1389). اخلاق حرفه‌ای ضرورتی برای سازمان­ها. معرفت اخلاقی، 4، 137-160.

درخشانی، لعبت (1389). اخلاق­ حرفه‌ای در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

رضابی، مصیب؛ شعبانی، احمد؛ سیادت، سیدعلی؛ و نادری خراجی، فاطمه (1392). میزان کاربست مولفه‌های منشور اخلاق حرفه‌ای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19 (1)، 5-20.

زندیان، فاطمه؛ لطیفی، معصومه؛ و صیامیان، حسن (1387). بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های مرکزی  دانشگاه‌های دولتی کشور نسبت به پیش نویس اصول اخلاق حرفه­ای کتابداران و اطلاع­رسانان ایران و ارائه چارچوب برای تدوین نظامنامه نهایی. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 1 (3)، 71-85.

شاه محمدی، سمیه (1389). بررسی اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاههای دولتی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

صدری­فرد، عصمت (1386). میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با اخلاق­ حرفه‌ای. پایان­نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان.

صدری‌فرد، عصمت؛ طاهری، مهدی (1389). اخلاق حرفه‌ای در کتابداری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

فرامرز قراملکی، احد؛ درخشانی، لعبت؛ و رضایی شریف‌آبادی، سعید (1390). اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: سمت.

Onoyeyan, G., Ajayi, L., Adesina, O. & Bamidele, I. A. (2014). Assessment of ethical concerns among practicing librarians in Nigeria. Merit Research Journal of Education and Review, 2 (4), 077-084.

Pourahmad, A. A., Moradzadeh, H., Shrifian, M. A. & Neshat, M. (2014). An Overview of Ethical Norms and Principles of digital Librarianship. MAGNT Research Report, 2 (4), 56-61.