ارزیابی کیفی وبگاه‌های سازمان‌های جهاد کشاورزی کشور براساس شاخص‌های فائو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 عضو هیأت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف: ارزیابی کیفی وبگاه‌های سازمان‌های جهاد کشاورزی در سراسر کشور براساس شاخص‌های فائو.
روش‌شناسی: در این پیمایش با استفاده از رویکرد ارزیابانه، 32 وبگاه‌ سازمان‌های جهاد کشاورزی در سراسر کشور براساس 118 شاخص‌ کیفی استاندارد فائو ارزیابی شد.
یافته‌ها: 50% وبگاه‌ها از نظر شاخص‌های فائو در وضعیت "مناسب"، 87/46% در وضعیت "متوسط"، و 13/3% در وضعیت "ضعیف" قرار دارند. وبگاه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با امتیاز 442 رتبه اول، ایلام و آذربایجان غربی با امتیاز 439 به‌طور مشترک رتبه دوم، و خراسان شمالی با امتیاز 438 رتبه سوم را کسب کرده‌اند. ضعف رابط کاربری و کیفیت فنی، ضعف در دسترس‌پذیری و کاربردپذیری، وجود صفحات تهی، رعایت نکردن حق مالکیت معنوی، و پایین بودن کیفیت مطالب از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف این وبگاه‌ها بوده است.
نتیجه‌گیری: رعایت نکردن استاندارد، علت اصلی کاهش کیفیت در نیمی از وبگاه‌های سازمان‌های جهاد کشاورزی در سراسر کشور است که لازم است براساس شاخص‌های فائو، به‌عنوان معیار معتبر و مرجع بین‌المللی در حوزه کشاورزی بازنگری و اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Evaluation of Iran Agricultural Organizations’ Websites Based on FAO Criteria

نویسندگان [English]

  • H. Hakimi 1
  • A. Gilvari 2
چکیده [English]

Purpose: Qualitative evaluation of Iran Agricultural Organizations’ websites based on FAO criteria.
Methodology: In this survey, 32 websites of agricultural organizations around Iran were evaluated based on 118 standard qualitative criteria from FAO.
Results: 59% of websites were in a “suitable” condition, 46.87% were in “Average” and 3.13% in “weak” level. Hormozgan website ranked first among all with 442 points followed by Ilam and West Azerbaijan jointly (439 points) and Khorasan with 438 points. The main problems of websites were weakness in user interface and technical matters, accessibility and usability deficiencies, empty pages, disobeying the copyright law and low-quality content.
Conclusion: Noncompliance to standards is the main problem in half of websites. So, the websites need to be revised and reformed based on FAO criteria –the international reference and standard in agriculture field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Organization
  • Website
  • Evaluation
  • Ranking
  • FAO criteria
پاپی، زینب؛ اباذری، زهرا (1393). ارزیابی وب‌سایت‌ کتابخانه‌های ملی کشورهای آسیایی با استفاده از WQET. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25 (3)، 7-23.

پاشازاده، فریبا (1389). ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با استفاده از روش "وب کیو. ای. ام". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

داستانی، میثم؛ ازقندی، مجتبی ؛ و اکرامی، علی (1394). ارزیابی کیفیت صفحات وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد براساس مدل ای‌کوال. مجله اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، 1 (2)، 51-60.

دولانی، عباس؛ حریری، نجلا؛ و حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1392). تحلیل وضعیت وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های ایران براساس نرم‌افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16 (3)، 145-164.

غریبه‌نیازی، منیره؛ کربلا‌آقایی‌کامران، معصومه (1393). مقایسه نتایج ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با دو روش "وب کیو ای ام" و "نمایه ارزیاب وب". تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 48 (2)، 263-285.

فرج‌پهلو، عبدالحسین؛ صابری، مریم (1387). بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این وب‌سایت‌ها. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 55 (4)، 108-126.

محمداسماعیل، صدیقه؛ خانلرخانی، المیرا (1388). ارزیابی کیفیت صفحات وب پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران از دیدگاه کاربران. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 58 (3)، 87-108.

Dominic, P. D. D. & Jati, H. (2010). Evaluation method of Malaysian university website. Retrieved June 21, 2013, from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132231621/Evaluation%20 Method%20of%20Malaysian%20University%20Website%20Quality%20Website%20Using% 20Hybrid%20 Method.pdf

D'Silva, S.; & Kessel, K.V. (2014). An evaluation of the quality and content of web sites on cancer related fatigue. Journal of Consumer Health on the Internet18 (4), 313-336.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2012). FAO web quality assurance checklist: WAICENT criteria for evaluating and monitoring web qualityIn FAO Web Guide v. 1.5., the official reference for FAO websites. Retrieved March 21, 2013, from http://www.fao.org/webguide.

Marincas, D. (2007). Web site project evaluation: A case study of Romanian faculty of economics websites. Applied quantitative methods2 (3), 289-301.

Militaru, T.L. (2011). The evaluation of the websites quality: Application for the website of universitiesIn the proceedings of The 3rd International Conference: Institutional Strategic Quality Management in higher education (ISQM), July 14–16, 2011 (pp. 236-242). Sibiu, Romania: Editura Universitatii Transilvania.

Sreedhar, G., et al. (2010). A qualitative and quantitative frame work for effective website design. International Journal of Computer Application2 (1), 71-79.

Walia, P. K., & Gupta., M. (2013). Usability analysis of homepage of websites of national libraries in Asia. Library Philosophy and Practice (e-journal). Retrieved June 18, 2014, from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontentv.cgi?article=2335&context= libphilprac