تعداد مقالات: 1351
154. ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 13-22

علی حمیدی


156. آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 13-20

مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی


159. آرشیوهای رقومی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 13-24

میترا صمیعی


160. از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 13-23

نوشته حیدر مختاری؛ با همکاری موسی یمین فیروز


163. ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 13-22

افسانه تیموری‌خانی


165. بررسی رفتار اطلاع‌یابی پزشکان مسجد سلیمان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 13-22

مژگان قاسمی


167. نیازهای اطلاعاتی موسیقی‌دانان ایرانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 13-21

پروانه دادخواه


169. واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-29

احمد شعبانی؛ نیره‌سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ شهره سیدحسینی؛ مریم آذرگون


173. پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 18-38

طاهره ریگی؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت‌الله فتاحی


174. ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 18-38

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


175. برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 20-31

محمدرضا امیری؛ غلام‌رضا حیدری؛ حسین وکیلی مفرد