تعداد مقالات: 1351
126. دانش دیرین و نیازهای نوین اطلاع‌رسانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 8-30

محمدحسین عمادی؛ اسفندیار عباسی


128. اهرم‌های مهار و ایمنی نظام‌های اطلاع‌رسانی

دوره 8، شماره 1 و 2، تابستان 1376، صفحه 8-28

اسدالله آزاد


129. حذف یا اصل سرشناسه؟

دوره 7، شماره 4، زمستان 1375، صفحه 8-22

رحمت‌الله فتاحی


131. فرایند مرجع

دوره 7، شماره 1، بهار 1375، صفحه 8-18

نورالله مرادی


133. نشر و ناشران از دیدگاه کتابداران و اطلاع‌رسانان

دوره 6، شماره 1، بهار 1374، صفحه 8-17

عبدالحسین آذرنگ


137. قیمت کتاب در طول برنامه پنجساله اول توسعه (1368-1372)

دوره 6، شماره 3 و 4، زمستان 1374، صفحه 9-23

عباس حری


139. میزان بهره‌مندی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور در ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 11-25

طیبه شهمیرزادی


140. واکاوی کاربست نظریه سطوح یکپارچه در نظام‌های سازمان‌دهی دانش

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-29

احمد شعبانی؛ قاسم موحدیان


142. ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 12-19

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ نوشین فرودی


143. آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررس موردی آموزش‌های مجازی در دانشگاه شیراز

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 13-26

عبدالرسول جوکار؛ رضیه اسماعیل‌پور


145. RSS و کارکردهای آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 13-22

صدیقه محمداسماعیل؛ زهره نیکخواه


146. ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 13-30

علی بازوند؛ احمد شعبانی


149. آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 13-24

علی منصوری؛ میترا پشوتنی‌زاده


150. بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 13-40

فریبرز درودی