تعداد مقالات: 1351
76. قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-26

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی


78. تأثیر تکنیک‌های خلاصه‌سازی بر دسته‌بندی متون فارسی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 8-23

فاطمه زهرا عرب احمدی؛ سهیلا کرباسی


79. شاخص‌های علم‌سنجی گمراه‌کننده و استفاده مجله‌های ایرانی از آنها

دوره 30، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 8-23

زهره مقیسه؛ نگین شکرزاده


80. ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 8-17

خدیجه برقی طرقبه؛ حسن بهزادی؛ اعظم صنعت‌جو


83. آر.دی.اف.: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 9-22

ابراهیم یوسفی‌راد


85. فهرستنویسی توصیفی منابع دیداری - شنیداری

دوره 4، شماره 1، بهار 1372، صفحه 9-45

نورالله مرادی


86. خدمات مرجع

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، زمستان 1371، صفحه 9-27

نورالله مرادی


87. نما یا نمایه!

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


88. یادداشت سردبیر

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 9-10

ابراهیم افشار زنجانی


89. تکنوپولی سازمانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


90. اطلاعات و چاپلوسی

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


91. صفر و یک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


92. سرقت ادبی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


93. صاحب درد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


94. عقل‌گریزی

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


95. مراجعه‌کننده مولد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


96. علم‌سنجی یا عالم‌سنجی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 9-11

فریبرز خسروی


97. خامی و پختگی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


98. جایی میان صفر و یک

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 9-10

فرزانه شادان‌پور


99. پژوهش: نیازها و انگیزه‌ها

دوره 19، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


100. عصر دانش‌محوری و ضرورت تغییر شیوه‌های مدیریابی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 9-10

عبدالحسین فرج‌پهلو