دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. واکاوی تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

10.30484/nastinfo.2021.2914.2063

مینا رضایی دینانی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ وحیدرضا میرزاییان


2. فناوری‌های نوین و آینده‌نگری چرخة نشر کتاب در ایران: بررسی نقش بلاک‌چین و جمع‌سپاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.30484/nastinfo.2021.2909.2056

حسن بشیری؛ محمد حسینی مقدم؛ شروین معظمی گودرزی؛ حمید ضیایی پرور


3. تحلیل سنجه های استنادمحور برای تعیین میزان ربط مقاله ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.30484/nastinfo.2021.2942.2069

مرضیه گل‌تاجی؛ جواد عباس پور؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ علیرضا نیک سرشت


4. انتشار معنایی: بازنمون معنایی انتشارات علمی مبتنی بر مجموعه هستان‌شناسی‌های اسپار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.30484/nastinfo.2021.2920.2061

اکرم فتحیان دستگردی


5. فراتحلیل رابطه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.30484/nastinfo.2021.2939.2067

رضا کریمی؛ ندا رخشان نیا


6. تحلیل فرصت‌ها و راهکارهای رفع چالش‌های حوزه سازماندهی اطلاعات در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.30484/nastinfo.2021.2941.2068

محمد زره ساز


7. الگوی تحلیل عاملی اطلاع رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران با تاکید بر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.30484/nastinfo.2021.2915.2059

زهرا نیکدل؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری


8. رده‌بندی کتابخانه‌ای در منابع فارسی: مروری نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30484/nastinfo.2021.2911.2057

سمیرا صابر؛ عاطفه شریف


9. نقش پریشانی اطلاعاتی و اجتناب از اطلاعات بر قبول اقدامات پیشگیرانه در همه گیری اطلاعاتی کووید-19 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.30484/nastinfo.2021.2964.2074

مهسا ترابی؛ مهدیه میرزابیگی