دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. دیدگاه دانشجویان بین‌الملل و کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد در ارائه خدمات کتابخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

خدیجه برقی طرقبه؛ حسن بهزادی؛ اعظم صنعت‌جو


2. خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

عاطفه شریف؛ مریم پرسته زاد؛ محمد حسن زاده


3. مقایسه شاخص‌های عملکردی کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

الهه حسن زاده دیزجی


4. بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق زاده وایقان؛ فرناز محمدی


5. ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


6. رتبه بندی ریسک‌های تامین کنندگان زنجیره تامین کتابخانه‌های دیجیتالی با تکنیک های آنتروپی شانون و تاپسیس فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

میترا صمیعی؛ سمیه فرزادی


7. مهارت حل مسأله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حوزه علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

فرشاد پرهام نیا؛ مجید فرهیان


8. رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربری در بهبود خدمات کتابخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

الهام السادات الوانکار؛ فاطمه فهیم نیا؛ نرگس نشاط؛ نادر نقشینه


9. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان‌نامه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

سودابه نوذری؛ سمانه نوذر


10. تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

سیده رقیه حجازی؛ غلامرضا حیدری؛ احسان گرایی