دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص های وب سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

کبری گوران اوریمی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


2. پیایندها در آینه واسپاری قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

رحیم قاسمی؛ نرگس نشاط؛ داریوش علیمحمدی؛ ابراهیم افشار زنجانی


3. گسترش های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخی به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه های موضوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

ملیحه درخوش؛ رحمت‌الله فتاحی؛ شعله ارسطوپور


4. بررسی تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بر نگرش دختران دانش آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

هاله پاشایی؛ رسول زوارقی؛ افشین حمدی پور؛ شهروز نعمتی


5. مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

ایوب نازی؛ غلامرضا حیدری؛ رحمان شریف زاده