موضوعات = استاندارد و استانداردسازی
تعداد مقالات: 2
1. پروتکل‌های مبادلۀ اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 58-70

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر