کلیدواژه‌ها = تولید علم
تعداد مقالات: 9
1. بازنمایی تولید و سنجش علم در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-199

اسماعیل وزیری؛ امیرحسین مردانی؛ محمدرضا وصفی


2. اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 58-72

محمدامین عرفان‌منش؛ فرشته دیده‌گاه


4. کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 146-169

علی منصوری؛ فریده عصاره


5. پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 175-200

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ علی اعتمادی‌فرد


7. تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 71-90

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ اسماعیل وزیری؛ علی اعتمادی‌فر


9. قدرت‌های علمی جهان اسلام

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 125-140

جعفر مهراد؛ علی گزنی