کلیدواژه‌ها = سازمان یادگیرنده
تعداد مقالات: 3
1. آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-93

نرگس نشاط؛ زهره میرحسینی؛ زهرا زاهدی‌راد


3. یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 216-226

المیرا جنوی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ طاهر روشندل اربطانی