کلیدواژه‌ها = شیراز
تعداد مقالات: 2
1. سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 136-151

مهدی صحراگرد؛ علی‌اصغر شیرازی