کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی
تعداد مقالات: 19
2. رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 120-134

حسن کیانی خوزستانی؛ مهرداد نیکنام؛ فاطمه پیشوایی


4. اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 58-72

محمدامین عرفان‌منش؛ فرشته دیده‌گاه


5. تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 104-127

فریده عصاره؛ محمدرضا قانع؛ مهرزاد رحمانی سفیدویه


7. توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 110-131

محمدجواد هاشم‌زاده؛ شیوا یاری


14. بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 39-52

فاطمه نوشین‌فرد