کلیدواژه‌ها = عوامل تأثیرگذار
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تأثیرگذار بر "نمانام" (برند) کتابخانه ملی ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-40

منصوره کریمی؛ فریبرز خسروی