کلیدواژه‌ها = یونی‌مارک
تعداد مقالات: 3
1. وضعیت پیشینه‌های کتابشناختی پیایندهای فارسی در فهرست کتابخانه ملی ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-109

علیرضا مظفری؛ محسن حاجی‌زین‌العابدینی


3. فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 67-74

مرتضی کوکبی