کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 92-108

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره