کلیدواژه‌ها = مطالعه
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 26-37

دلنشین دانایی‌مقدم؛ فریبرز خسروی؛ ابراهیم افشار


4. مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی مطالعه در کشورهای جنوب

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 116-125

فریبرز خسروی


5. اهمیت و نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در آموزش

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 113-120

ناهید مرتضوی