کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تعداد مقالات: 11
1. ارزشیابی مجلات حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

مظفر چشمه سهرابی؛ رضا دهخدایی


2. ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-62

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


3. ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش"

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-60

غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه


4. آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-62

مرتضی کوکبی؛ غلامرضا حیدری؛ الهه حسن‌زاده؛ الهام اسمعیل پونکی


6. روش‌شناسی پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: رویکرد کتاب‌شناختی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-84

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری


9. وجوه اشتراک موضوعی در حوزه‌های علمی فعال مدیریت دانش براساس شاخص مرکزیت بینابینی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-128

افسانه حاضری؛ محمد توکلی‌زاده راوری؛ وجیهه ابراهیمی


11. انعکاس مفاهیم "علم اطلاعات و دانش‌شناسی" در درسنامه‌های دوره ابتدایی

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-95

صغری پرویزشاهی؛ مهدی محمدی؛ هاجر زارعی