کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 5
1. نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 140-153

حوریه ناجی اصفهانی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ فاطمه نادری خراجی


2. استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-23

مظفر چشمه‌سهرابی؛ مریم اکبری؛ اعظم افخم‌نیا


4. پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 65-72

محمدرضا اباذری


5. بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 72-82

محمدعلی کلباسی؛ احمد شعبانی