کلیدواژه‌ها = رفتار استنادی
تعداد مقالات: 3
2. چرا پژوهشگران استناد می‌کنند؟: پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-91

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات‌موسوی؛ فخرالسادات هاشمی‌نسب