کلیدواژه‌ها = آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1397، صفحه 135-148

احسان گرایی؛ غلامرضا حیدری؛ مرتضی کوکبی