کلیدواژه‌ها = نشر
تعداد مقالات: 4
1. نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-44

زهرا تهوری؛ مرضیه خان‌سفید؛ زینب فری‌زاده


2. مشکلات نشر نمایشنامه برای کودکان و نوجوانان: دیدگاه صنعت نشر

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 110-123

فرشته سپهر؛ فرشته میکائیل‌زاده


3. بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 23-34

فاطمه مکی‌زاده


4. نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358

دوره 12، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 50-68

فرزانه پارسا