کلیدواژه‌ها = نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه بخش مجموعه‌سازی نرم‌افزا‌رهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسب

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 140-158

محسن نوکاریزی؛ راهله سادات نقیبیان