کلیدواژه‌ها = کتابخانه ملی
تعداد مقالات: 16
1. مستندسازی در کتابخانه ملی ایران: تحلیل کیفی فرایند با رویکرد نظریه‌پردازی بنیادی

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-110

فریبا هاشمی؛ محبوبه قربانی؛ افشان تاج‌بخش


2. چالش‌های تحلیل موضوعی کتاب از نظر متخصصان مستندسازی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-58

محبوبه قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی


4. پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-100

رضا پورعبادی؛ زهره میرحسینی؛ نرگس نشاط


5. بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی براساس مدل دنیسون

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 24-40

راضیه مرتضوی آب‌الوان؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی‌پور؛ سیدعلی‌محمد آذربخش


9. تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 84-97

سعیده اکبری‌داریان؛ فرناز محمدی؛ صدیقه شاکری


10. فهرستنویسی نسخ خطی در کتابخانه ملی ایران: روندها و رویه‌ها

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 104-114

ایوب نازی؛ سکینه قاسم‌پور


11. دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 56-68

صدیقه محمداسماعیل؛ سمیه کاظمی کوهبنانی


14. کتابخانه ملی: دیجیتالی یا سنتی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 124-131

طاهره طاهری


15. آندره‌گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 96-103

غلامرضا امیرخانی


16. منابع خارجی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 32-41

سیدعلی کسائی