کلیدواژه‌ها = تجربه
تعداد مقالات: 3
1. اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم‌گشتگی دانشجویان در جستجوی مروری

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-76

کلثوم خشت‌زر؛ مهدیه میرزابیگی