کلیدواژه‌ها = نیازهای اطلاعاتی
تعداد مقالات: 21
1. نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها

دوره 30، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 94-116

سهیلا فعال؛ زاهد بیگدلی


2. نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آنها: مرور نظام‌مند

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 150-165

حسن صیامیان؛ محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری


3. رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 120-134

حسن کیانی خوزستانی؛ مهرداد نیکنام؛ فاطمه پیشوایی


12. ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 13-30

علی بازوند؛ احمد شعبانی


18. نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 123-132

موسی یمین‌فیروز؛ محمدرضا داورپناه


19. نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 159-166

علی خسروجردی


21. نیازهای اطلاعاتی موسیقی‌دانان ایرانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 13-21

پروانه دادخواه