کلیدواژه‌ها = مجله
تعداد مقالات: 3
1. پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-95

عبدالاحد غیبی؛ مسعود باوان پوری؛ مریم دریانورد


2. نقض حق نشر در خودآرشیوی ریسرچ گیت

دوره 29، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-65

حمیدرضا جمالی مهموئی