کلیدواژه‌ها = آلتمتریکس
تعداد مقالات: 4
1. همبستگی میان شاخص‌های اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخص‌های دگرسنجی و استناد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 171-192

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی؛ زهرا یوسفی؛ فرشاد خونجوش


2. تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-111

محمدامین عرفان منش؛ الهه حسینی؛ سحر حبیبی


4. دگرسنجه‌ها: راهی نو در علم‌سنجی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-84

مژده سلاجقه؛ سجاد محمدیان