کلیدواژه‌ها = مجموعه‌سازی
تعداد مقالات: 10
2. مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 55-74

سارا صفازاده؛ امیررضا اصنافی؛ نجمه سالمی


3. فراهم‌آوری منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-58

نجلا حریری؛ حمیدرضا رادفر


4. کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 152-163

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات موسوی


5. بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 111-136

طیبه شهمیرزاد؛ فاطمه فهیم‌نیا


8. خط‌مشی و گسترش مجموعه

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 53-62

فرزانه شادان‌پور


9. نقشه و اطلس در کتابخانه ملی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 139-147

طاهره طاهری