کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-100

معصومه حریری‌زاده؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه؛ رضا گودرزی


2. فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-54

رضا گودرزی؛ سیدحسام سیدین؛ معصومه حریری‌زاده


3. اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی رشته پزشکی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 129-143

لیلا نعمتی‌انارکی؛ فاطمه نوشین‌فرد


4. بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی براساس مدل دنیسون

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 24-40

راضیه مرتضوی آب‌الوان؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی‌پور؛ سیدعلی‌محمد آذربخش


6. تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 20-34

مهری ایزدی یگانه