کلیدواژه‌ها = بررسی وضعیت
تعداد مقالات: 11
3. بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 111-136

طیبه شهمیرزاد؛ فاطمه فهیم‌نیا


6. بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 72-82

محمدعلی کلباسی؛ احمد شعبانی


7. گرایش‌های موضوعی کتاب‌های داستانی کودکان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 107-114

مهشید عبدلی


8. نقشه و اطلس در کتابخانه ملی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 139-147

طاهره طاهری


9. خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران

دوره 15، شماره 1، بهار 1383، صفحه 69-80

طاهره یعقوب‌پور نرگسی