کلیدواژه‌ها = میزان استفاده
تعداد مقالات: 6
1. پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-100

رضا پورعبادی؛ زهره میرحسینی؛ نرگس نشاط


2. کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 152-163

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات موسوی


3. مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 157-170

شیوا رضایی؛ عبدالرسول جوکار