کلیدواژه‌ها = خدمات مرجع
تعداد مقالات: 7
1. خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 128-150

فاطمه زندیان؛ امیر متقی دادگر


2. ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 13-22

علی حمیدی


3. میز مرجع و کاربرد آن

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 9-16

مهری ایزدی یگانه


4. همایش ویدئویی و خدمات مرجع در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 103-113

اشرف نقی مهرطبایی


5. خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 87-96

مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی


6. خدمات مرجع پست الکترونیکی: مرور و تأملی درباره تجارب کتابخانه گلمان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 150-153

نویسنده ورا فولرتن؛ ترجمه میترا صمیعی


7. کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 84-103

یعقوب نوروزی؛ مهدی علیپور حافظی